PENGASUH : K.H. Ahmad Zacky Fuad Abdillah

KETUA YAYASAN : H. Muhammad Hamdani, MH

ROIS MA’AD ALY : H. Santoso, Lc, Msy
ROIS PDF ULYA : Miftakhul Huda, S. Pd
ROIS PDF WUSTHO : Moh. Fariduddin, S.Pd.
ROIS PD ULA : H. Miftahuddin al-Hafidz

PEMBANTU PENGASUH PUTRA
⦁ PP BIDANG TAHAFFUDZ :
H. Ahmad Musta’in, S. Pd. I
Ust. Miftahuddin
⦁ PP BIDANG PIM :
Ust. Mu’adz Syam, S. Pd. I
H. Santoso, Lc, M. Sy
⦁ PP BIDANG MADIN :
Ust. Moh. Fariduddin, S. Pd. I
Ust. Miftakhul Huda, S. Pd
M. Ainun Najib
⦁ PP BIDANG SMK CORDOVA DAN MANAJEMEN
Ust. Muh. Niam Sutaman, Lc, LLM
Ust. Jamaluddin

PEMBANTU PENGASUH PUTRI

⦁ PP BIDANG  MANAJEMEN DAN BAHASA
Ustadzah Kamilia Hamidah, MA
⦁ PP BIDANG  PSIKOLOGI
Ustadzah Nurin Niswatin, S.Psi

PENGURUS HARIAN
1. Ketua Umum : ahmad Muaddib (Rembang)
2. Ketua Bidang PIM : M. Afan Maulana (Pati)
3. Ketua Bidang Tahaffudz : M. Naufal Farih(Lumajang)
4. Ketua Bidang PDF : M. Ubaidillah Harun R. (Kudus)
5. Ketua Bidang Cordova : M. Haqqul Yaqin (Demak)
6. Sekretaris :
– M. Arif Al Mahdi (Jombang)
– A. Khoirun Najib (Jepara)
7. Bendahara :
–  Ah. Ifan Fauzi (Jepara)
–  Ihwanul Muttaqin (Jepara)

PENGURUS DIVISI
8. Pendidikan PIM :
–  M. Abdullah Aziz (Cirebon)*
–  M. Royyan Fikri (Jepara)
–  M. Khotibul Umam (Pati)
–  Fahim Nauval Fikri (Pati)
–  Riyan Riskadi (Jepara)
9. Pendidikan Tahaffudz :
–  Faisal Dwi Febrian (Pati)*
–  Zulfi Yasfin (Jombang)
–  Abdullah Rifa’i (Pati)
–  M. Luthfi Hakim (Kudus)
10. Pendidikan Diniyah Formal :
–  M. Khusnil Khitam(Jepara)*
–  Ivanul Hakim (Jepara)
–  M. Wafi Ahda (Kendal)
11. Pendidikan Cordova :
–  Hisan Durori Mabruri (Pati)*
–  Ponco Aji Bayu P. (Jepara)
–  Ah. Syauqillah (Bekasi)
–  Maulana Ahzan H. (Sumatra)
12. Keamanan :
–  M. Naufal Farih (Lumajang)*
–  Ali Shodiqin (Pati)
–  M. Bahrul Ulum (Jepara)
–  Abdul Wasik (Demak)
–  Arif Khamdani (Grobogan)
–  Rikza Hitam (Jepara)
–  A. Alfian Muqorrobin B. (Banyu Wangi)
13. Sumber Daya Manusia (SDM) :
–  Naufal Yoga Ababiel (Jepara)*
–  Aghitsna Waliaz Zulfa (Demak)
–  M. Jalaludin Kamil (Pati)
14. Dokumentasi :
–  M. Khoirun Nafis (Kudus)*
–  M. Arif Al Mahdi(Jombang)
15. Kebersihan :
–  Asyam Rim (Pati)*
–  Tajuddin Nasrullah (Rembang)
–  Sururi Al Husni (Grobogan)
–  Qorirul Fuad (Lamongan)
16. Perlengkapan dan Kolaga (Kesenian dan Olahraga) :
–  Hilmi Zuhdi Roziqi (Ngawi)*
–  Ahmad Dairobi (Jepara)
–  M. Alvi Syukron (Pati)
–  M. Agus Soleh (Kudus)
17. Humasy :
–  Ahmad Qushay (Pati)*
–  Ihwanul Muttaqin (Jepara)
–  Ah. Khoirun Najib (Jepara)

*Ketua Devisi